Reklamacje

Klient może złożyć reklamacje osobiście w jednym z naszym sklepie stacjonarnym lub listownie. Składając reklamację osobiście w naszym butiku należy dostarczyć wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym. W przypadku braku paragonu, należy dostarczyć wyciąg z konta bankowego potwierdzający transakcję. Kokosek Baby Store zastrzega sobie okres 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej).

Składając reklamację listownie, wadliwy produkt należy wysłać wraz z formularzem reklamacyjnym oraz potwierdzeniem zakupu na adres:

KOKOSEK BABY STORE
ul. Dyrekcyjna 3
50-528 Wrocław

Wzór formularza do pobrania